Vodenje prehrane Diet

DIET PRO je programska oprema za vodenje prehrane namenjena vsem ustanovam, ki pri svojem delu nudijo prehrano večjemu številu ljudi (bolnice, vrci, šole, domovi za starejše občane, zavodi za prestajanje kazni,…)

Prednosti pri uporabi

 • Časovni prihranek
 • Večja natančnost pri izračunu stroškov prehrane
 • Večja natančnost pri določanju prehrambene vrednosti hrane

Vsebina programske opreme

Šifranti; V rubriki šifranti se nahajajo podatki s katerimi programska oprema operira in s tem omogoča izdelavo natančno specificiranih jedilnikov za različne skupine uporabnikov.

Šifrant živila vsebuje vsa živila v bazi razporejena v podskupine:mesno in mesni izdelki, ribe sveže in zamrznjene, sveža zelenjava in sveže sadje, mleko in mlečni izdelki, žita in mlevski izdelki,…

Šifrant lastnosti živil vsebuje 31 prehrambenih lastnosti posamičnega živila, kot so količina beljakovin, vode, ogljikovih hidratov, nasičenih in nenasičenih maščob,….

Šifrant priporočeni vnosi vsebuje parametre po katerih se oblikujejo jedilnike po priporočenih vnosih za posamezne skupine, kot npr. Priporočeni dnevni energijski vnosi otroci 1-3 leta, otroci 4-6 leta, dietni za bazične zdravstvene diete: sladkorna, žolčna, ledvična, jetrna, želodčna, celijakija,…

 • Jedilniki; Rubrika jedilniki vsebuje programske vmesnike ki omogočajo oblikovanje in planiranje posamičnih jedilnikov za različne skupine oskrbovancev v skladu z različnimi dietami in priporočenimi vnosi.
 • Izračun baznega metabolizma; ocena telesne teže po različnih parametrih (Queletov indeks, RTT) in izračun dnevne porabe energije glede na spol, starost, težo, aktivnost, stres

Osnovna podoba

 • Izgled prilagojen za delo v windows okolju
 • Spustni menuji
 • Upravljanje z miško
 • Podatki v celoti v Slovenskem jeziku
 • Določanje obrokov za posamični dan
 • Planiranje obrokov za celoten teden
 • Pregled prehrambenih vrednosti obrokov
 • Pregled stroškov obroka po osebi
 • Izpis jedilnikov za dan, teden
 • Možnost izračuna celodnevnega obroka po osebi
 • Omogoča hitrejšo pripravo jedilnikov
 • Kopiranje posamičnih obrokov med dnevi
 • Priprava izpisa za tedenski jedilnik
 • Zelo intuitivna uporaba
 • Za celoteni teden
 • Možnost vpisa opomb npr. Zaradi težav z oporečnostjo mleka in mlečnih izdelkov le teh ni na jedilniku
 • Izpis na jedilniku vsebuje za vsak dan sledeče informacije: energijsko vrednost, količino ogljikovih hidratov, količino maščob, količino beljakovin
 • Možnost naročanja blaga za določeno obdobje
 • Program izpiše celotne zahteve za določeno obdobje po dnevih.
 • Možnost izločanja naročil za določene dni
 • Izpis vseh potreb bo živilih s primerjavo le teh na zalogi
 • Primerjava enot uporabljenih pri sestavi jedilnikov z nakupnimi enotami
 • Možnost določanja dobavitelja
 • Natančnost izračuna
 • Programska oprema vsebuje tudi modul za materialno poslovanje
 • V njem je možno voditi dobavo, izdajo, zaloge
 • Velika možnost prilagoditev glede na uporabniške zahteve
 • Velika natančnost pri vodenju zalog
 • Omogoča metode izdaje kot so FIFO, LIFO