Upravljanje transporta

Programska rešitev Mentek Upravljanje Transporta omogoča nadzor in optimalno izvedbo transportno dejavnostjo s pomočjo ustrezne informacijske tehnologije. Dosežena je optimalna sinhronizacija transportnih sredstev , promptna priprava pošiljk v skladišču , dostava v najkrajšem času z minimalno ceno prevoza.

Planiranje transporta

Poseben sistem zbiranja naročil za prevoz omogoča optimalno planiranje razvoza po izboru :

-transportnih sredstev in voznikov glede na zahteve naročila
-časovnem okviru v katerem se bo transport izvajal
-krajevnem okviru, kjer predvidimo nalaganje in razlaganje blaga
-stroškov prevoza

Sama dodelitev vozila se še dodatno optimizira upoštevajoč lastnosti blaga, razpored teže in prostornine blaga. Optimalno izvedbo transportne poti nam omogoča povezava z navigacijskim sistemom vozil.

Izvedba transporta

Na osnovi dodelitve prevoznih sredstev posameznim naročilom se lahko izvede komisioniranje blaga z različnimi parametri:

  • -na izbrana izhodna vrata
  • -pravilne razporeditve izhodnih transportnih enot , glede na sposobnosti vozila
  • -naklad v obratnem vrstnem redu razklada

Program omogoča izdelavo načrt prevoza, ki vsebuje zaporedje odlagalnih točk in približen čas vožnje. Na odnovi različnih kriterijev (prostornina tovora, nosilnost prevoznih sredstev,..) organizator prevoza izbere najustreznejše prevozno sredstvo. Program dovoljuje izpis vse potrebne dokumentacije; prevoznice, potni nalogi, CMR in podobno.

Nadzor transporta

Spremljanje naročila omogoča pravilno najavo dospetja blaga.

Naročilo se spremlja od začetka do konca prevozne poti in vsebuje informacije o trenutnem statusu blaga. Ko je naročilo predano se lahko avtomatsko beležijo informacije o času in kraju prevzetja blaga in poročila o poškodovanem ali neustreznem blagu.

Naročniku prevoza je omogočena sledljivost pošiljki. Na spletu so mu v vsakem trenutku na razpolago informacije o stanju pošiljke.