Logistika blaga

Programski paket Mentek WMS (warehouse management system) Upravljanje logistike in distribucije blaga omogoča učinkovito organizacijsko in informatizacijsko podporo logističnim procesom v podjetju pri hitrih in pomembnih spremembah današnjega konkurenčnega tržišča.

Prednosti produkta Mentek WMS:

  • Sledimo viziji podjetja; Mentek WMS zagotavlja popolno podporo viziji podjetja pri njegovem razvoju notranje in zunanje logistike. Prilagodljivost rešitve omogoča prilagajanje trenutnemu poslovanju podjetja, in zagotavlja prilagajanje tudi bodočim spremembam, ki so neizogibne v današnjem hitro se razvijajočem okolju.
  • Omogočamo višjo konkurenčnost podjetja; Uspešno obvladovanje logistike pomeni konkurenčno prednost pri uspešnem obvladovanju tržišča. Produkt Mentek WMS omogoča višjo kakovost in točnost, večjo hitrost in nižje stroške
  • Skrbimo za učinkovito gibanje blaga; Mentek WMS opredeljuje skrb za učinkovito gibanje blaga in informacij ter omogoča hitro in uspešno prilagajanje poslovnim spremembam. Zaloge se manjšajo, pretočni čas je vse krajši. Točnost in uspešnost izvedbe logističnega procesa postajata odločilna konkrenčna prednost.
  • Povezujemo partnerje; Produkt Mentek WMS  vsebuje orodja in že izdelane rešitve s katerimi hitro in učinkovito med seboj povezujemo različna podjetja od majhnih do globalnih korporacij. Podpiramo standardne rešitve za priklop na globalne logistične ponudnike, EDI standardih za trgovino, avtomobilsko industrijo, živilsko indiustrijo,…
  • Uporaba vrhunske tehnologije; s pridom izkoriščamo najnovejše tehnološke rešitve na področju komunikacij in informatike
  • Neodvisnost od proizvajalcev opreme; Velik izbor opreme omogoča cenovno in tehnološko prilagodljiv izbor opreme, saj produkt Mentek WMS ni vezan na enega proizvajaca opreme.

Podpora logistiki; informacijska podpora logistiki je lahko uspešna samo v ustrezno organiziranem okolju zato sta upravljanje in nadzor temelj rešitve Mentek WMS.

Nadzor logističnih dogodkov: Popoln nadzor nad aktivnostimi v blagovnem skladišču z raznoliko možnostjo dokumentacije.

Nadzor delovnih procesov: Logistični dogodki sprožijo ustrezne delovne procese, ki so medsebojno povezani.Pomembno je tekoče izvajanje zaporedno povezanih procesov

Nadzor blaga: Poleg samega skladiščenja nadzorujemo tudi druge aktivnosti npr. prepakiranje, ki povzroča določene spremembe in premike blaga

Nadzor skladiščnega prostora: Ustrezno vodenje blagovnega skladišča zahteva primerno razporeditev blaga glede na razpoložljiv prostor vhodnih ramp , zaloge , komisionirnih mest , odlagalnih mest, vračila blaga itd

Nadzor delovnih sredstev in človeških virov: Vsak delovni proces v blagovnem skladišču zahteva ustrezno zasedbo delavcev in delovnih sredstev. Nadzor nam omogoča njihov optimalen izkoristek.Uspešno izvajanje nadzora nam omogoča uporaba mobilne tehnologije